Từ điển Việt Anh online

bật mí tiếng Anh là gì?

bật mí nghĩa tiếng Anh


[bật mí]
 (thân mật) to spill the beans; to reveal a secret

(thân mật) to spill the beans


US UK