Từ điển Việt Anh online

bắc phương tiếng Anh là gì?

bắc phương nghĩa tiếng Anh


[bắc phương]
 the north

the north


US UK