Từ điển Việt Anh online

bắn tiếng tiếng Anh là gì?

bắn tiếng nghĩa tiếng Anh


[bắn tiếng]
 send word (through an intermediary)
 bắn tiếng muốn gặp
 he sent word to suggest an interview
 set a rumour afloat, circulate/spread a rumour

send word (through an intermediary)


US UK