Từ điển Việt Anh online

bằng lặng tiếng Anh là gì?

bằng lặng nghĩa tiếng Anh


[bằng lặng]
 tranquil

tranquil


US UK

['træηkwil]
tính từ
 yên tĩnh, yên bình, lặng lẽ, không bị quấy rầy; thanh bình
 tranquil sea
 biển lặng
 tranquil life
 cuộc sống thanh bình
 tranquil soul
 tâm hồn thư thái, tâm hồn thanh thản