Từ điển Việt Anh online

bặm trợn tiếng Anh là gì?

bặm trợn nghĩa tiếng Anh


[bặm trợn]
 audacious

audacious


US UK

[ɔ:'dei∫əs]
tính từ
 gan, táo bạo
 trơ tráo, mặt dạn mày dày, càn rỡ