Từ điển Việt Anh online

bỏ ngỏ tiếng Anh là gì?

bỏ ngỏ nghĩa tiếng Anh


[bỏ ngỏ]
 to leave something open

leave something open


US UK