Từ điển Việt Anh online

bố già tiếng Anh là gì?

bố già nghĩa tiếng Anh


[bố già]
 (khẩu ngữ) love
 Bố già ơi, cho con xin tí lửa
 Hello, love, please give a light
 godfather

(khẩu ngữ) love


US UK