Từ điển Việt Anh online

bốc nọc tiếng Anh là gì?

bốc nọc nghĩa tiếng Anh


[bốc nọc]
 draw the last card in (chắn, tổ tôm) games

draw the last card in (chắn, tổ tôm) games


US UK