Từ điển Việt Anh online

bốc phệ tiếng Anh là gì?

bốc phệ nghĩa tiếng Anh


[bốc phệ]
danh từ
 divination

danh từ


US UK