Từ điển Việt Anh online

bồ câu tiếng Anh là gì?

bồ câu nghĩa tiếng Anh


[bồ câu]
danh từ.
 pigeon; dove
 mắt bồ câu
 dove-eyed

danh từ.


US UK