Từ điển Việt Anh online

bồ cu tiếng Anh là gì?

bồ cu nghĩa tiếng Anh


[bồ cu]
danh từ
 cuckoo

danh từ


US UK