Từ điển Việt Anh online

bồ nhí tiếng Anh là gì?

bồ nhí nghĩa tiếng Anh


[bồ nhí]
danh từ
 (tiếng lóng) young girlfriend

danh từ


US UK