Từ điển Việt Anh online

biên lai tiếng Anh là gì?

biên lai nghĩa tiếng Anh


[biên lai]
 xem giấy biên nhận
 Cấp biên lai
 To issue a receipt

xem giấy biên nhận


US UK