Từ điển Việt Anh online

biến phân tiếng Anh là gì?

biến phân nghĩa tiếng Anh


[biến phân]
 (toán) Variation

(toán) Variation


US UK