Từ điển Việt Anh online

biết đâu tiếng Anh là gì?

biết đâu nghĩa tiếng Anh


[biết đâu]
 (dùng ở đầu câu, hoặc đầu đoạn câu) no one knows
 trời đang nắng, nhưng biết đâu chiều lại mưa
 it is shining, but no one knows whether it will not rain in the afternoon
 who knows! perhaps, you can't tell
 tôi có biết đâu
 I don't know, how should I know
 biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao (truyện Kiều)
 but who can tell we shan't wake up and learn it was a dream

(dùng ở đầu câu, hoặc đầu đoạn câu) no one knows


US UK