Từ điển Việt Anh online

biểu tượng tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biểu tượng]
 symbol
 Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng sáng ngời của chính sách đại đoàn kết
 President Ho Chi Minh was the resplendent symbol of the policy of broad unity
 (tin học) icon
 ' Biểu tượng' là một hình trên màn hình, tượng trưng cho một lệnh nào đó
 'Icon' is a picture on a screen that represents a specific command