Từ điển Việt Anh online

biện tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[biện]
động từ
 to prepare
 biện một bữa ăn thịnh soạn
 to prepare a copious meal
 to invoke
 biện lý do để từ chối
 to invoke pretexts to refuse
 argue, debate, discuss, explain