Từ điển Việt Anh online

biệt thự tiếng Anh là gì?

biệt thự nghĩa tiếng Anh


[biệt thự]
 villa

villa


US UK

['vilə]
danh từ
 biệt thự (ngôi nhà lớn tách xa hoặc hơi tách xa ngoại ô hoặc khu cư xá)
 nhà nghỉ (ở bờ biển, ở nông thôn..)
 nhà ở nông thôn có vườn rộng (nhất là ở miền Nam châu Âu)
 trang trại (nhà ở nông thôn hoặc trang viên có kèm theo cả bất động sản vào thời La mã)