Từ điển Việt Anh online

buồn xo tiếng Anh là gì?

buồn xo nghĩa tiếng Anh


[buồn xo]
 forlorn; very sad

forlorn


US UK

[fə'lɔ:n]
tính từ
 đau khổ, tuyệt vọng
 bị bỏ rơi, trơ trọi, cô độc
 đìu hiu, hoang vắng
 (thơ ca) bị mất, bị tước mất
 đáng thương, có vẻ khổ ải
 a forlorn appearance
 vẻ đáng thương, vẻ khổ sở