Từ điển Việt Anh online

buổi tối tiếng Anh là gì?

buổi tối nghĩa tiếng Anh


[buổi tối]
 evening
 Suốt buổi tối nàng không nói với tôi một lời nào
 She didn't talk to me the whole evening

evening


US UK

[i':vniη]
danh từ
 buổi chiều, buổi tối, tối đêm
 a musical evening
 một tối hoà nhạc, một đêm hoà nhạc
 (nghĩa bóng) lúc xế bóng