Từ điển Việt Anh online

buổi tối tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[buổi tối]
 evening
 Suốt buổi tối nàng không nói với tôi một lời nào
 She didn't talk to me the whole evening